Vytvoriť faktúru

F.B.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.B.M.
IČO 34109609
DIČ 2020357801
IČ DPH SK2020357801
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.B.M.
Lužická 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 681 €
Zisk 5 544 €
Aktíva 153 697 €
Vlastný kapitál 8 186 €
Kontaktné informácie
Email welterova@gmail.com
Phone(s) 0905962965
Mobile phone(s) 0905962965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,158
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,158
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,158
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 71,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 540
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,140
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,756
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 78,432
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,730
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 882
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,544
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,702
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,702
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,768
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,382
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 120,681
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 118,345
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,336
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,919
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,589
C. Služby (účtová skupina 51) 66,156
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 432
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,469
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -4,213
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,762
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,600
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 399
M. Nákladové úroky (562) 199
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -399
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,363
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,819
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34109609 DIČ: 2020357801 IČ DPH: SK2020357801
 • Sídlo: F.B.M., Lužická 7, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04 24.10.1994
  Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 16.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Marek 3 320 € (50%) Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04
  Ing. František Bartoň 3 320 € (50%) Trenčianska 37 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2013Nové sidlo:
   Lužická 7 Bratislava 1 811 08
   28.06.2013Zrušené sidlo:
   Lermontovova 9 Bratislava 811 05
   14.04.2005Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.1994
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 16.09.1997
   13.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   06.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Marek Mlynarovičova 2471/11 Bratislava 851 04
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   05.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   14.10.1997Nové obchodné meno:
   F.B.M. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 9 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   požičiavanie a predaj športového náradia
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   poradenská činnosť v stavebníctve
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Bartoň Trenčianska 37 Bratislava
   13.10.1997Zrušené obchodné meno:
   Marek Company, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 73 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu s textilom,odeva- mi, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   servis športového náradia
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s potravinami, alokoholickými a nealkoholickými nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   Marek Company, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 73 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
   sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu s textilom,odeva- mi, obuvou a koženým tovarom
   sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   servis športového náradia
   sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
   veľkoobchod s potravinami, alokoholickými a nealkoholickými nápojmi a tabakom
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Marek Veľkomoravská 2411/11 Malacky 901 01