Vytvoriť faktúru

F.B.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.B.M.
Stav Zrušená
IČO 34109609
DIČ 2020357801
IČ DPH SK2020357801
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.B.M.
Lužická 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 797 €
Zisk -4 431 €
Aktíva 153 697 €
Vlastný kapitál 8 186 €
Kontaktné informácie
Email welterova@gmail.com
Phone(s) 0905962965
Mobile phone(s) 0905962965
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,556
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,205
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,338
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,013
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,556
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,298
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,425
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,431
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,258
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 59,258
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,296
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,740
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,222
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,797
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,225
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,572
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,849
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,132
C. Služby (účtová skupina 51) 16,993
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 356
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 502
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,655
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,211
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,052
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,900
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 419
M. Nákladové úroky (562) 155
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 264
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -419
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,471
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,431
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016