Vytvoriť faktúru

SP UNIKORN TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SP UNIKORN TRADE
IČO 34109978
DIČ 2020360903
IČ DPH SK2020360903
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SP UNIKORN TRADE
Rovinka 67
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 056 €
Zisk -11 347 €
Aktíva 206 225 €
Vlastný kapitál 154 398 €
Kontaktné informácie
Email spunikorn@ba.telecom.sk
Mobile phone(s) +421903703114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 184,485
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,661
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 58,661
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,307
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,921
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,349
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,394
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,394
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,394
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 120,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 475
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,051
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 103,103
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,701
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 42,954
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,347
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,417
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 696
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 696
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,707
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 439
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 296
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,955
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,057
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,056
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,425
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,468
D. Služby (účtová skupina 51) 2,274
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,605
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,076
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 38
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,224
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,661
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,314
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 312
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 312
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,328
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34109978 DIČ: 2020360903 IČ DPH: SK2020360903
 • Sídlo: SP UNIKORN TRADE, Rovinka 67, 90041, Rovinka
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 28.10.1994
  Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 06.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Štefanec 3 387 € (51%) Staré grunty 3268/228 Bratislava
  Ing. Alena Štefancová 2 258 € (34%) Nitrianská 31 Hlohovec
  Jaroslav Štefanec 995 € (15%) Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2014Noví spoločníci:
   Jaroslav Štefanec Staré grunty 3628/228 Bratislava 841 04
   09.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 920 01
   08.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.1994
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Rovinka 67 Rovinka 900 41
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   SP UNIKORN TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava