Vytvoriť faktúru

RAPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAPEX
IČO 34110666
DIČ 2020364049
IČ DPH SK2020364049
Dátum vzniku 08 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 490 €
Zisk 45 508 €
Kontaktné informácie
Email rudics@irpex.sk
Phone(s) 0905474729
Mobile phone(s) 0905474729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 149,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,042
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,042
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,042
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,602
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 101,129
3. Výrobky (123) - /194/ 101,129
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,217
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,217
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,217
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 50
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,206
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 136
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 119
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 149,780
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,156
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,681
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,681
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,508
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,210
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,210
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,414
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 863
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 139,852
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 77,490
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 131,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,751
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68,661
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,586
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77
D. Služby (účtová skupina 51) 5,421
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,420
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,050
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,050
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,918
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,904
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,692
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 131
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 130
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,682
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,682
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,353
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,845
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,508
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34110666 DIČ: 2020364049 IČ DPH: SK2020364049
 • Sídlo: RAPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 27.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Rudicsová 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 3 320 € (50%) Gagarinova 632/6 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie, inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   08.11.1994Nové obchodné meno:
   RAPEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj stav. látok a stav. mat.
   sprostredkovateľská činnosť v staveb.
   poradenská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stav. výrobe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyslových stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenie sídl. celkov/
   prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec