Vytvoriť faktúru

EKOLINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOLINE
IČO 34111085
DIČ 2020363851
IČ DPH SK2020363851
Dátum vzniku 15 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOLINE
Novosvetská 9
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 939 €
Zisk 1 076 €
Aktíva 84 294 €
Vlastný kapitál -281 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254412859, +421254415313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 138,263
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,968
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,518
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 111,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,191
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,191
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98,411
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 666
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,199
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,828
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,828
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 138,263
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,599
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,183
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,183
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -293,161
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -344,552
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 418,719
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 413,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,346
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,346
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 272,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,587
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,703
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,753
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,330
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 143
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 283,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 283,939
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,293
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 259,306
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,242
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,083
D. Služby (účtová skupina 51) 86,461
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 143,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,811
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,012
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,654
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,245
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,251
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,251
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,433
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,697
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -269
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,428
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,352
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,352
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34111085 DIČ: 2020363851 IČ DPH: SK2020363851
 • Sídlo: EKOLINE, Novosvetská 9, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 20.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Prusák 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.11.2014
   15.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   12.09.2013Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   11.09.2013Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   10.03.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   09.03.1998Zrušené sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   15.11.1994Nové obchodné meno:
   EKOLINE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sledovanie a kontrola životného prostredia
   kontroly, čistenie a posudzovanie kanalizačných a vodovodných potrubí, podzemných a nadzemných nádrží, oprava kanalizačných potrubí bezvýkopovými metódami
   sprostredkovanie opráv a budovania nových kanalizačných a vodovodných sietí
   sprostredkovanie likvidácie odpadov kvapalných a tuhých
   nájom, prenájom bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   sprostredkovanie opráv bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava