Vytvoriť faktúru

Obchodný dom Stupava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Obchodný dom Stupava
IČO 34111158
DIČ 2020357856
IČ DPH SK2020357856
Dátum vzniku 17 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Obchodný dom Stupava
Hlavná 592/51
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 579 €
Zisk 105 €
Aktíva 53 562 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,622
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 983
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 823
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,622
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,377
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,336
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,297
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 105
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,245
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,245
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,484
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,799
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 962
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,579
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 82,067
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,512
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,514
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 63,733
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,779
C. Služby (účtová skupina 51) 3,928
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,074
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,065
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,065
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 105
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2015