Vytvoriť faktúru

REGINA S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGINA S
IČO 34111603
DIČ 2020357845
IČ DPH SK2020357845
Dátum vzniku 24 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGINA S
Rampová 5
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 470 956 €
Zisk 5 113 €
Aktíva 289 511 €
Vlastný kapitál -9 783 €
Kontaktné informácie
Email regina@reginaslovensko.sk
Webová stránka http://www.reginaslovensko.sk
Phone(s) +421265457872, +421265936393, +421260252421
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 305,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 305,134
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 87,022
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,022
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 192,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 192,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192,641
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 5,266
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 5,266
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,118
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 118
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 305,252
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 363,041
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 363,041
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 399
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 399
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -392,716
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -392,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,113
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -46
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -46
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 328,528
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 312,816
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,816
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,639
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 927
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,146
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 933
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 933
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 412,550
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 470,956
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 412,358
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 191
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,407
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,493
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 230,466
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,098
D. Služby (účtová skupina 51) 88,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,639
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,262
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,539
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 687
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,059
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,242
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 66
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 66
XII. Kurzové zisky (663) 35
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,013
O. Kurzové straty (563) 5,617
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,442
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,442
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,113
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
 • IČO:34111603 DIČ: 2020357845 IČ DPH: SK2020357845
 • Sídlo: REGINA S, Rampová 5, 04001, Košice
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Harčarik Brigádnická 8 Košice 040 11 27.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DETECHA, chemické výrobné družstvo 371 627 € (100%) Husovo nám. 1208 Nové Město nad Metují 549 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.06.2016Nové sidlo:
   Rampová 5 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Harčarik Brigádnická 8 Košice 040 11 Vznik funkcie: 27.11.2015
   31.01.2008Noví spoločníci:
   DETECHA, chemické výrobné družstvo IČO: 00 029 785 Husovo nám. 1208 Nové Město nad Metují 549 01 Česká republika
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1994Nové obchodné meno:
   REGINA S, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výrova a distribúcia kozmetických a drogistických výrobkov
   poradenská činnosť v oblasti kozmetiky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   skladová činnosť - prevádzkovanie colného skladu
   sprostredkovanie nákupu a predaja