Vytvoriť faktúru

MISTRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MISTRI
IČO 34112111
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MISTRI
Hviezdoslavova 695/147
90031
Stupava
Finančné informácie
Zisk -1 047 €
Aktíva 8 784 €
Vlastný kapitál 7 577 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347749480, 0948522506
Mobile phone(s) +421905607445, 0948522506
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,697
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 182
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,515
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,697
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,530
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,562
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,624
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,047
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,167
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,207
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 87
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -87
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,047
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016