Vytvoriť faktúru

MS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MS
IČO 34112138
DIČ 2020363862
IČ DPH SK2020363862
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS
Kráľová pri Senci 404
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 385 838 €
Zisk 2 654 €
Aktíva 77 803 €
Vlastný kapitál 31 860 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245925077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,011
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,011
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,011
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,282
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,744
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,399
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 66,293
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,514
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,095
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,654
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,779
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,107
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,672
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,053
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,097
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,889
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 385,838
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 385,005
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 377,778
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 285,833
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,398
C. Služby (účtová skupina 51) 32,174
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,277
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 662
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,042
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,015
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,060
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,600
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,413
M. Nákladové úroky (562) 3,008
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,405
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,413
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,647
P. Daň z príjmov (591, 595) 993
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34112138 DIČ: 2020363862 IČ DPH: SK2020363862
 • Sídlo: MS, Kráľová pri Senci 404, 90050, Kráľová pri Senci
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci 19.05.1998
  Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci 19.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Koiš 3 320 € (50%) 404 Kráľová pri Senci
  Slavomír Chovančík 3 320 € (50%) 27 Kráľová pri Senci
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   06.12.1994Nové obchodné meno:
   MS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   404 Kráľová pri Senci 900 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci