Vytvoriť faktúru

IN REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IN REAL
IČO 34112162
DIČ 2020363840
IČ DPH SK2020363840
Dátum vzniku 05 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN REAL
Boldocká 301
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 201 106 €
Zisk 12 127 €
Aktíva 82 418 €
Vlastný kapitál 28 474 €
Kontaktné informácie
Email inreal@wmx.sk
Webová stránka http://www.in-real.sk
Mobile phone(s) +421905605209, +421907662699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,503
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,503
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,637
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 38,456
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,129
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,140
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,186
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 341
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,079
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,127
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,954
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,547
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,807
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,327
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,317
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,010
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,153
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 201,106
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,864
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 156,175
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 185,478
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 36,615
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,645
C. Služby (účtová skupina 51) 51,689
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,961
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,763
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,628
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,090
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,541
M. Nákladové úroky (562) 1,772
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 769
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,541
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,087
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34112162 DIČ: 2020363840 IČ DPH: SK2020363840
 • Sídlo: IN REAL, Boldocká 301, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 05.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marian Kopecký 6 639 € (100%) Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.08.2009Nové sidlo:
   Boldocká 301 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   18.08.2009Zrušené sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   07.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   06.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   13.10.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   12.10.1995Zrušené sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   IN REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   stavebná činnosť-vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   plynoinštalatérstvo
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
   podnikatelské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec