Vytvoriť faktúru

KARBON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARBON
IČO 34112863
DIČ 2020360980
IČ DPH SK2020360980
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARBON
Nádražná 75
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 634 041 €
Zisk -57 531 €
Aktíva 446 966 €
Vlastný kapitál 44 882 €
Kontaktné informácie
Email karbonsro@gmail.com
Webová stránka http://www.stavebninysenkvice.sk
Phone(s) +421336496077
Mobile phone(s) +421911960777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 451,839
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,843
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,843
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,190
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,181
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 472
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 414,964
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 346,401
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 346,401
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,105
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,233
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,233
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,872
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -9,542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -13,618
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 32
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 32
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,839
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 310,494
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 691
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 691
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -272,942
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -272,942
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 464,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 121,902
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 120,008
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,894
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 147,586
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 139,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,611
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 410
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,220
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,567
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 195,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 633,842
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 634,041
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 632,774
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,068
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,581
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 592,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,157
D. Služby (účtová skupina 51) 14,779
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,111
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,615
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,935
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,936
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,345
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,345
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,446
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,099
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,111
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,858
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,858
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 253
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,651
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34112863 DIČ: 2020360980 IČ DPH: SK2020360980
 • Sídlo: KARBON, Nádražná 75, 90081, Šenkvice
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Slávik 117 Píla 900 89 20.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Slávik 6 639 € (100%) 117 Píla 900 89
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2012Noví spoločníci:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89 Vznik funkcie: 20.06.2012
   18.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   15.12.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb stavebnými strojmi a mechanizmami
   03.02.2006Nové sidlo:
   Nádražná 75 Šenkvice 900 81
   02.02.2006Zrušené sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   KARBON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuzenskými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86