Vytvoriť faktúru

POPILKA Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POPILKA Slovensko
IČO 34112979
DIČ 2020363906
IČ DPH SK2020363906
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POPILKA Slovensko
Ivánska cesta 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 222 €
Zisk -11 812 €
Aktíva 3 319 €
Vlastný kapitál -75 585 €
Kontaktné informácie
Email popilka@popilka.sk
Phone(s) 0243421064, 0243410616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,872
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,872
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,872
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,033
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,310
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 185
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,905
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -87,397
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 89,624
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 89,624
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 219
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,185
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -170,613
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,812
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,302
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,980
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,029
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,078
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,444
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,429
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,222
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,406
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,816
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,577
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,007
C. Služby (účtová skupina 51) 6,878
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,911
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 787
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,497
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,497
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,355
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,479
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 199
XI. Kurzové zisky (663) 199
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,696
M. Nákladové úroky (562) 1,387
N. Kurzové straty (563) 55
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 254
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,497
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,852
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34112979 DIČ: 2020363906 IČ DPH: SK2020363906
 • Sídlo: POPILKA Slovensko, Ivánska cesta 2, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Popilka Bratřínov 51 Praha - Západ 252 05 Česká republika 03.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Popilka spol. s r.o. 89 624 € (100%) Praha - Západ Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.09.2014Nové predmety činnosti:
   Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
   11.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy
   16.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   drevovýroba /v rozsahu voľnej živnosti/
   01.09.2005Nové sidlo:
   Ivánska cesta 2 Bratislava 821 02
   31.08.2005Zrušené sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 821 05
   17.07.2003Noví spoločníci:
   Popilka spol. s r.o. IČO: 44 684 703 Bratřínov 51 Praha - Západ Česká republika
   16.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Popilka spol. s r.o. IČO: 44 684 703 Bratřínov 51 Praha - Západ Česká republika
   04.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Popilka Bratřínov 51 Praha - Západ 252 05 Česká republika Vznik funkcie: 03.01.2002
   03.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Ďurč Budatínska 31 Bratislava 851 05
   09.03.2001Nové sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Popilka spol. s r.o. IČO: 44 684 703 Bratřínov 51 Praha - Západ Česká republika
   08.03.2001Zrušené sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   Zrušeny spoločníci:
   Popilka spol. s r.o. IČO: 44 684 703 Bratřínov 51 Praha - Západ Česká republika
   25.08.2000Nové sidlo:
   Hraničná 22 Bratislava 827 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Ďurč Budatínska 31 Bratislava 851 05
   24.08.2000Zrušené sidlo:
   Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Iveta Šaranská Trnavská 32 Bratislava 821 08
   09.05.2000Nové obchodné meno:
   POPILKA Slovensko spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Popilka spol. s r.o. IČO: 44 684 703 Bratřínov 51 Praha - Západ Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Iveta Šaranská Trnavská 32 Bratislava 821 08
   08.05.2000Zrušené obchodné meno:
   FaTT, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   06.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   05.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   26.06.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   25.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slávik Pri Pálenici 25 Ivanka pri Dunaji
   16.05.1995Nové obchodné meno:
   FaTT, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Slávik Pri Pálenici 25 Ivanka pri Dunaji
   15.05.1995Zrušené obchodné meno:
   TGP, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Viola Grmannová Modranská 51 Šenkvice
   Marián Príhel Svidnická 15 Bratislava
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   19.12.1994Nové obchodné meno:
   TGP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov a služieb
   autoservisná a opravárenská činnosť pre motorové vozidlá a mechanizmy
   drevovýroba /v rozsahu voľnej živnosti/
   vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy
   Noví spoločníci:
   Viola Grmannová Modranská 51 Šenkvice
   Marián Príhel Svidnická 15 Bratislava
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Tenczer Pri Pálenici 39 Ivanka pri Dunaji