Vytvoriť faktúru

SONVER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SONVER
IČO 34113312
DIČ 2020661071
Dátum vzniku 27 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SONVER
Kollárova 16
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 116 €
Zisk 4 179 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336411129
Mobile phone(s) +421948181469, +421905617564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,500
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,852
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,950
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,902
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,352
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,429
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,578
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,179
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,923
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,923
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,662
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,116
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,116
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 30,568
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,507
C. Služby (účtová skupina 51) 25,800
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 968
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,548
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,809
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 108
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 108
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -108
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,440
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,261
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4263169.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015