Vytvoriť faktúru

BOZIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOZIN
IČO 34113533
DIČ 2020360991
IČ DPH SK2020360991
Dátum vzniku 29 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOZIN
Radničné námestie 9
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 939 €
Zisk 100 €
Aktíva 93 442 €
Vlastný kapitál -1 095 €
Kontaktné informácie
Email parkett@bozin.sk
Phone(s) 0336411101
Mobile phone(s) +421903641744, +421903771615, 0903641744, 0903771615
Fax(es) 0336411101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,351
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,351
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,351
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,097
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,333
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,534
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,847
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,448
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -994
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,052
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 100
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,442
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 131,442
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,088
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 18,091
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,942
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 148,939
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 122,849
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 147,879
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 43,018
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,830
C. Služby (účtová skupina 51) 57,721
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 797
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,060
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,370
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,060
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34113533 DIČ: 2020360991 IČ DPH: SK2020360991
 • Sídlo: BOZIN, Radničné námestie 9, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 29 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01 08.04.1997
  Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26 22.12.1998
  Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01 26.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Piovarči 2 988 € (30%) Komenského 24 Pezinok 902 01
  Ing. Jaroslav Lalák 2 988 € (30%) Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26
  Alexander Lalák 996 € (10%) dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01
  Anna Kadlecová 2 988 € (30%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2015Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   04.05.2015Zrušené sidlo:
   Holubyho 23 Pezinok 902 01
   05.01.2010Noví spoločníci:
   Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Lalák dona Sandtnera 5810/17 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2000
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32 Vznik funkcie: 26.05.2000
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Anna Kadlecová Bystrická 2497/17 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.04.1997
   Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 22.12.1998
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32 Vznik funkcie: 26.05.2000
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   26.05.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Lalák č. 647 Jablonica 906 32
   22.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Lalák Svätoplukova 964/7 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   09.03.1998Nové sidlo:
   Holubyho 23 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   požičiavanie malej mechanizácie
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   pokladanie, brúsenie a lakovanie parket
   výroba a predaj drevárskych výrobkov a polotovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Alexander Lalák 647 Jablonica 906 32
   Ing. Jaroslav Lalák 1. mája 41 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   08.03.1998Zrušené sidlo:
   Komenského 24 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   08.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kadlec Bystrická 7 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Piovarči Komenského 24 Pezinok 902 01
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   BOZIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 24 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Hudec Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ľudovít Oravec Hálová 7 Bratislava 851 01