Vytvoriť faktúru

VERFIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VERFIN
IČO 34114289
DIČ 2020709064
Dátum vzniku 17 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VERFIN
Gercenova 21
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 847 €
Zisk 1 111 €
Aktíva 8 336 €
Vlastný kapitál 7 768 €
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,196
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,145
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,051
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,196
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,880
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 419
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 710
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,111
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,316
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,291
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 747
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 544
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,847
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,847
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,189
C. Služby (účtová skupina 51) 29,964
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 250
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,658
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,883
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,591
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,111
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
 • IČO:34114289 DIČ: 2020709064
 • Sídlo: VERFIN, Gercenova 21, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Veronika Rohalová Bratislava 851 01 17.12.2007
  RNDr. Andrej Náther Grösslingová 2471/63 Bratislava 811 09 17.12.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Veronika Rohalová 2 988 € (45%) Bratislava 851 01
  RNDr. Andrej Náther, CSc. 3 652 € (55%) Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2008Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   11.03.2008Nové obchodné meno:
   VERFIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   RNDr. Andrej Náther , CSc. Grösslingová 2471/63 Bratislava 811 09
   Ing. Veronika Rohalová Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Andrej Náther Grösslingová 2471/63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Ing. Veronika Rohalová Gercenova 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   23.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti