Vytvoriť faktúru

TVAR architekti - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TVAR architekti
IČO 34114602
Dátum vzniku 23 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVAR architekti
Pri Bielom kríži 1157/16
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,215
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,713
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,215
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,215
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 735
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Income and expenses 2014
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Files
4212993.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016