Vytvoriť faktúru

TETRASOFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TETRASOFT
IČO 34114998
DIČ 2020361046
IČ DPH SK2020361046
Dátum vzniku 27 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TETRASOFT
Komenského 14
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 363 €
Zisk 14 986 €
Aktíva 28 902 €
Vlastný kapitál 22 341 €
Kontaktné informácie
Email dano@tetrasoft.sk
Phone(s) 0336475523
Mobile phone(s) +421903134089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,851
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,500
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,851
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,288
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,986
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,563
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,397
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 498
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,695
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,204
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,363
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,363
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,748
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,016
C. Služby (účtová skupina 51) 4,679
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,053
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,615
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,668
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 367
N. Kurzové straty (563) 138
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -366
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,249
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,263
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34114998 DIČ: 2020361046 IČ DPH: SK2020361046
 • Sídlo: TETRASOFT, Komenského 14, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava 27.01.1995
  RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra 27.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubica Dobročková 1 660 € (25%) Belinského 2 Bratislava
  RNDr. Daniel Kráľ 1 660 € (25%) Komenského 12 Modra
  Kornel Dobročka 1 660 € (25%) Bratislava
  RNDr. Tomáš Fazekaš 1 660 € (25%) Vajanského 36 Nové Zámky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.09.1998Nové sidlo:
   Komenského 14 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   27.01.1995Nové obchodné meno:
   TETRASOFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj programových produktov /software/ a strojového vybavenia v oblasti výpočtovej techniky /hardware/ a počítačových sietí
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská, konzultačná a školiacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kornel Dobročka Kapicová 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Tomáš Fazekaš Vajanského 36 Nové Zámky
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Dobročková Belinského 2 Bratislava
   RNDr. Daniel Kráľ Komenského 12 Modra