Vytvoriť faktúru

DIOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIOS
IČO 34116311
DIČ 2020379801
IČ DPH SK2020379801
Dátum vzniku 22 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIOS
Pezinská 54
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 086 825 €
Zisk 18 460 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347724692, +421347724697, +421347741071
Fax(es) 0347724692, 0347724697
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 559,465
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,519
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,519
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,519
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 522,108
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,762
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,762
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 388,280
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 388,280
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,039
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,039
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,838
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,838
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 559,465
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,227
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,227
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 148,433
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 210,527
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,460
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,374
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,239
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,239
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 322,314
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 167,932
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,932
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,770
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 47,611
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,731
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,545
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,404
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,404
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,086,658
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,086,825
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 208,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 878,270
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,057,678
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 163,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 352,197
D. Služby (účtová skupina 51) 303,830
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,104
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 147,808
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,646
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,650
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,405
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,091
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,091
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,226
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 267,513
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,966
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,411
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,411
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,555
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,181
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,721
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,721
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34116311 DIČ: 2020379801 IČ DPH: SK2020379801
 • Sídlo: DIOS, Pezinská 54, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 22.09.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Hurban 5 925 € (85%) Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
  Andrej Hurban 1 046 € (15%) Rohožník 906 38
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2015Zrušeny spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   20.05.2014Nové sidlo:
   Pezinská 54 Malacky 901 01
   19.05.2014Zrušené sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   12.06.2010Nové sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   11.06.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   08.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Andrej Hurban Športová 2/385 Rohožník 906 38
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   26.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   12.10.2006Nové sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   11.10.2006Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   30.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   29.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   18.03.2004Nové sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   17.03.2004Zrušené sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   10.06.1997Nové sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   09.06.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   DIOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   plynoinštalatérstvo
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   kúrenárské práce
   vodoinštalatérstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod