Vytvoriť faktúru

PRINTFLOW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRINTFLOW
IČO 34116702
DIČ 2020361090
IČ DPH SK2020361090
Dátum vzniku 28 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTFLOW
Nálepkova 6
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 787 904 €
Zisk 146 866 €
Aktíva 1 051 968 €
Vlastný kapitál 966 936 €
Kontaktné informácie
Email printflow@printflow.sk
Webová stránka http://www.printflow.eu
Mobile phone(s) +421903200440, +421905138294
Fax(es) 0244873248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,112,702
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,272
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,272
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,272
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,200
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,125
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 176,015
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,813
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,813
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,202
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 29
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 29
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 872,031
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,057
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 839,974
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,230
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,702
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,013,801
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,084
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,084
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 859,212
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 859,212
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,866
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,718
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 826
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,892
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,779
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,779
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,750
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,649
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 714
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,183
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 24,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 770,153
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 787,904
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,766
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 764,388
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 623,863
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 256,968
D. Služby (účtová skupina 51) 172,988
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,261
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,755
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,084
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,253
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,759
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 164,041
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,564
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,128
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,338
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,338
XII. Kurzové zisky (663) 22,790
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,958
O. Kurzové straty (563) 7,958
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23,170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,211
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40,345
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 40,345
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34116702 DIČ: 2020361090 IČ DPH: SK2020361090
 • Sídlo: PRINTFLOW, Nálepkova 6, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 28.02.1995
  Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 02.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Koleják 3 319 € (50%) Nálepkova 6 Pezinok 902 01
  Ing. Branislav Šulla 3 319 € (50%) Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 02.08.2000
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   17.05.1996Noví spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   PRINTFLOW s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj výrobkov z kovov, dreva, plastov a výrobkov elektronických s výnimkou výrobkov k výrobe ktorých je potrebné osobitné oprávnenie
   obchodná činnosť - obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedených v bodoch 1. a 2.
   Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava