Vytvoriť faktúru

ELOSTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELOSTA
IČO 34117181
DIČ 2020358043
IČ DPH SK2020358043
Dátum vzniku 07 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELOSTA
Cesta mládeže 18
90117
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 752 €
Zisk 1 609 €
Aktíva 81 858 €
Vlastný kapitál -177 484 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908492079
Mobile phone(s) 0908492079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,889
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,889
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,609
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,703
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,906
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 86,498
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -175,875
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -184,521
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,609
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 262,373
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 262,373
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,762
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 952
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,289
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,752
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 85,752
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,274
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,751
C. Služby (účtová skupina 51) 60,855
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,421
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,348
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 300
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 599
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,478
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,146
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 415
M. Nákladové úroky (562) 133
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 282
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -415
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,063
P. Daň z príjmov (591, 595) 454
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015