Vytvoriť faktúru

MOGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOGA
IČO 34117610
DIČ 2020361112
IČ DPH SK2020361112
Dátum vzniku 13 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOGA
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 011 746 €
Zisk 77 074 €
Aktíva 864 058 €
Vlastný kapitál 774 175 €
Kontaktné informácie
Email moga@stonline.sk
Phone(s) 0336422173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 765,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 346,296
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 346,296
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 331,497
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,799
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 392,676
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 72,507
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 73,286
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -779
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 205,388
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 204,614
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,614
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 774
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,598
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ -2,179
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,777
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 110,183
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 677
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 109,506
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,260
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 765,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 678,136
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,447
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,447
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 200
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 586,643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 586,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,056
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 572
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 572
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,999
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,999
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,768
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,734
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,807
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,807
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 40
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,013,503
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,011,746
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 990,635
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,315
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,796
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,089
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 799,029
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,753
D. Služby (účtová skupina 51) 38,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,478
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,427
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,271
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 922
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,090
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153,514
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,758
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,755
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,755
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,426
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,426
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 332
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,989
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,915
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,915
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34117610 DIČ: 2020361112 IČ DPH: SK2020361112
 • Sídlo: MOGA, Bratislavská 83, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PaedDr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01 14.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Paedr. Mária Mislovičová 1 693 € (25%) Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01
  Ing. Karol Hečko 1 693 € (25%) Bratislava 831 01
  Harry May 1 693 € (25%) Breitscheid D-35767 Nemecko
  Hermann Karl Schwelle 1 693 € (25%) Germaringen D-87656 Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Louis Ferdinand Pein dlhodobý pobyt na území SR : Limbova 431/4 Limbach 900 91
   01.09.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Paedr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Harry May Nelkenstr. 5 Breitscheid D-35767 Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Am Hang 17 Germaringen D-87656 Nemecko
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   01.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 14.11.2002
   31.05.2004Zrušeny spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2000Noví spoločníci:
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Lutz Von Boenigk Burgweg 11 Schmalkalden Nemecko
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   13.03.1995Nové obchodné meno:
   MOGA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a náhradných súčiastok
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizácia výstavby a údržby strojných komponentov
   poradenská činnosť v oblasti výstavby v potravinárskom priemysle a gastronomii
   služby realitnej kancelárie
   výstavnícka a propagačná činnosť
   marketingová činnosť
   projektovanie a konštrukcia strojov pre potravinársky priemysel
   výroba a distribúcia rýchlosoli
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Lutz Von Boenigk Burgweg 11 Schmalkalden Nemecko
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Louis Ferdinand Pein dlhodobý pobyt na území SR : Limbova 431/4 Limbach 900 91