Vytvoriť faktúru

SAHNEBÖHM Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAHNEBÖHM Bratislava
IČO 34117792
DIČ 2020357999
IČ DPH SK2020357999
Dátum vzniku 14 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHNEBÖHM Bratislava
Kolárska 8
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 336 714 €
Zisk 15 501 €
Aktíva 675 083 €
Vlastný kapitál 82 889 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +420234106141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 589,926
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,381
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33,381
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 33,381
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,370
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 425,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 311,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,641
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 101,762
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,960
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 131,007
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 778
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 130,229
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 175
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 153
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 589,926
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,528
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 142,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 142,791
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 436,533
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,109
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,109
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -22,419
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -22,419
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -482,987
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -482,987
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,398
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,717
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,717
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 457,530
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 403,122
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,122
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,408
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,333,201
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,336,714
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,332,561
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 640
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,513
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,321,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,882,716
D. Služby (účtová skupina 51) 436,141
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,438
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,412
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,344
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,519
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,519
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5,514
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 615
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 614
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,904
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,815
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34117792 DIČ: 2020357999 IČ DPH: SK2020357999
 • Sídlo: SAHNEBÖHM Bratislava, Kolárska 8, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 01.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ALIMPEX FOOD a.s. 57 116 € (40%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milkin a.s. 28 559 € (20%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milan Kincl 57 116 € (40%) Praha 10 109 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2010Noví spoločníci:
   Milkin a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Milan Kincl Milánská 458 Praha 10 109 00 Česká republika
   02.10.2008Nové sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 01.10.2008
   01.10.2008Zrušené sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   21.02.2006Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   20.02.2006Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   skladovanie tovaru a manipulácia s nákladom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy - špedícia
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   spracovanie dát a súvisiace činnosti
   poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   12.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   14.08.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   14.03.1995Nové obchodné meno:
   SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi na účely jeho ďalšieho predaja /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - sprostredkovateľská činnosť v obchode - poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava