Vytvoriť faktúru

2Agency - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 2Agency
IČO 34118357
DIČ 2020709130
IČ DPH SK2020709130
Dátum vzniku 20 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2Agency
Petöfiho 1
90045
Malinovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 369 €
Zisk -7 435 €
Aktíva 929 €
Vlastný kapitál -9 915 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,272
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,272
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,400
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,400
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,872
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 67
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,272
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,349
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,877
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,435
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,621
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 210
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,739
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,739
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,145
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 121
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50,369
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,369
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,369
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,644
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,963
D. Služby (účtová skupina 51) 50,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,734
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,278
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 449
4. Sociálne náklady (527, 528) 7
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 204
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 306
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,275
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,031
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 30
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 30
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,475
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34118357 DIČ: 2020709130 IČ DPH: SK2020709130
 • Sídlo: 2Agency, Petöfiho 1, 90045, Malinovo
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 20.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emese Vargová 6 639 € (100%) Petöfiho 1 Malinovo 900 45
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2014Nové obchodné meno:
   2Agency s.r.o.
   Nové sidlo:
   Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.08.2014
   16.09.2014Zrušené obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.04.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - vývoz, dovoz, nákup a predaj rozličného tovaru a služieb v oblasti voľnej živnosti (veľkoobchod a maloobchod)
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovaru a nehnuteľností
   agentúrna a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo