Vytvoriť faktúru

GENEX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GENEX SLOVAKIA
Stav Zrušená
IČO 34118438
DIČ 2020364027
IČ DPH SK2020364027
Dátum vzniku 24 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENEX SLOVAKIA
90442
Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 836 €
Zisk -999 €
Kontaktné informácie
Email genex@centrum.sk
Phone(s) +421905626892
Mobile phone(s) +421905626892
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 179
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,802
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -4,631
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 179
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,684
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,324
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -999
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,863
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,863
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,686
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 217
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,836
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,836
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,875
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,875
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -39
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -39
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -999
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
 • IČO:34118438 DIČ: 2020364027 IČ DPH: SK2020364027
 • Sídlo: GENEX SLOVAKIA, 90442, Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným