Vytvoriť faktúru

INCHEMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INCHEMEX
IČO 34118675
DIČ 2020364104
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo INCHEMEX
Andreja Kmeťa 7
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Zisk -480 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255572409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,154
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 98,669
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -40,533
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,154
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -176,512
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -209,232
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 234,666
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 232,105
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 231,506
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34118675 DIČ: 2020364104
 • Sídlo: INCHEMEX, Andreja Kmeťa 7, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava 27.03.1995
  Ing. Zuzana Hrúziková Cyrilova 1 Bratislava 27.03.1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brondoš Popolná 48 Bratislava
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   INCHEMEX, a.s.
   Nové sidlo:
   Andreja Kmeťa 7 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilných výrobkov
   maloobchod - nákup a predaj tovaru
   veľkoobchod - nákup a predaj tovaru
   skladovanie
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Ing. Zuzana Hrúziková Cyrilova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Brondoš Popolná 48 Bratislava