Vytvoriť faktúru

PROMOTOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMOTOR
IČO 34118799
DIČ 2020358109
IČ DPH SK2020358109
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTOR
Hlavná 52
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 591 €
Zisk -5 660 €
Kontaktné informácie
Email promotor@stonline.sk
Phone(s) 0265935800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,197
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,722
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,107
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,726
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,304
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,054
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,426
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 891
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,351
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,660
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,358
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,650
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,708
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,348
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 875
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,020
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,591
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 88,879
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 712
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,671
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 64,103
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,323
C. Služby (účtová skupina 51) 10,944
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,691
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,220
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,080
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,221
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,620
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 1,196
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,424
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,620
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,700
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34118799 DIČ: 2020358109 IČ DPH: SK2020358109
 • Sídlo: PROMOTOR, Hlavná 52, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 28 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Bruder Nová 369/8 Stupava 24.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Bruder 6 640 € (100%) Nová 369/8 Stupava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava Vznik funkcie: 24.10.2012
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   PROMOTOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 52 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava