Vytvoriť faktúru

Eurocreative - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Eurocreative
Stav Zrušená
IČO 34119043
DIČ 2020364115
IČ DPH SK2020364115
Dátum vzniku 04 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Eurocreative
Lamačská cesta 3
84104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 733 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640511, 0255645237
Mobile phone(s) 0905666702
Fax(es) 0255645238
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,900
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,900
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,988
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,532
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,274
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,417
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -26,065
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,733
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,456
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 587
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,429
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,469
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 440
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,667
C. Služby (účtová skupina 51) 1,634
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,667
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,634
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 109
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -106
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,773
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,733
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2015
 • IČO:34119043 DIČ: 2020364115 IČ DPH: SK2020364115
 • Sídlo: Eurocreative, Lamačská cesta 3, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Eurocreative, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   21.03.2013Nové obchodné meno:
   Eurocreative, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   04.04.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným