Vytvoriť faktúru

DREVOLESY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVOLESY
IČO 34119094
DIČ 2020650852
IČ DPH SK2020650852
Dátum vzniku 04 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOLESY
Radlinského 1074/17
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 003 €
Zisk -44 923 €
Kontaktné informácie
Email profiteam.andrea@gmail.com
Phone(s) 00347726112, 0347726112
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 103,271
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 103,271
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,271
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,168
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,891
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,728
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,439
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,626
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -39,201
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,923
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,065
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 196,234
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,208
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,327
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,531
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 63,003
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,686
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,317
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 103,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,806
C. Služby (účtová skupina 51) 39,841
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,905
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,080
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,613
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40,857
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,961
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,106
M. Nákladové úroky (562) 3,027
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,106
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,963
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016