Vytvoriť faktúru

AWECO Appliances Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AWECO Appliances Slovakia
IČO 34119591
DIČ 2020379834
IČ DPH SK2020379834
Dátum vzniku 01 Januára 1970
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 441 561 €
Zisk 344 182 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252966955
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,001,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,020,673
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,021,120
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,021,120
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,999,553
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,099,420
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 847,761
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 964,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 914,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 617,138
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,138
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 293,050
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,038
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,789
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 130
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,659
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,842
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14,279
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,563
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,001,530
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,117,890
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,937,544
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,468
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,419,416
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 49,456
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,468,872
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 344,182
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,689,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 708,300
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 708,300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 708,300
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,972,244
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,422,992
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,992
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,541,205
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,444
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,383
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 841
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,216
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,429,660
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,072,180
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 357,480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,441,636
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,441,561
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,428,065
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,093,351
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,521
D. Služby (účtová skupina 51) 233,993
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,204
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,175
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,620
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 693,912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 696,220
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -2,308
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,101
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 348,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,080,551
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 74
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 74
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,214
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 347,070
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 344,182
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:34119591 DIČ: 2020379834 IČ DPH: SK2020379834
 • Sídlo: AWECO Appliances Slovakia, Sládkovičova 332/3, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1970
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 0 € (0%) Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
  Bleckmann GmbH & Co. KG 0 € (0%) Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2015Nové sidlo:
   Sládkovičova 332/3 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   komanditista Bleckmann GmbH & Co. KG Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
   komplementár Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22.04.2014
   22.03.2005Nové obchodné meno:
   AWECO Appliances Slovakia k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   výroba iného kovového tovaru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár