Vytvoriť faktúru

AWECO Appliances Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AWECO Appliances Slovakia
IČO 34119591
DIČ 2020379834
IČ DPH SK2020379834
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 939 678 €
Zisk 1 275 922 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252966955
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,065,474
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 923,006
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 923,006
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 859,386
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,248
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,128,188
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,045,685
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 115,987
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,987
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 929,698
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 64
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,280
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 12,159
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,474
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,912
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,937,544
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,468
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,096,354
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,323,062
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,419,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,275,922
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 928,562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 921,562
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 785,501
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 785,501
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,061
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,000
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 548,245
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,939,678
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 548,245
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 952,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,439,033
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,531,244
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,958
D. Služby (účtová skupina 51) 179,663
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) -81
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 271
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 401
4. Sociálne náklady (527, 528) -753
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,537
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 446,519
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 446,519
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 756,627
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 115,909
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,408,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,624
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,001
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,001
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,407,433
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 131,511
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 131,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,275,922
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
 • IČO:34119591 DIČ: 2020379834 IČ DPH: SK2020379834
 • Sídlo: AWECO Appliances Slovakia, Sládkovičova 332/3, 90101, Malacky
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 0 € (0%) Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
  Bleckmann GmbH & Co. KG 0 € (0%) Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2015Nové sidlo:
   Sládkovičova 332/3 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   komanditista Bleckmann GmbH & Co. KG Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
   komplementár Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22.04.2014
   22.03.2005Nové obchodné meno:
   AWECO Appliances Slovakia k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   výroba iného kovového tovaru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár