Vytvoriť faktúru

OCKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OCKON
IČO 34119817
DIČ 2020358065
IČ DPH SK2020358065
Dátum vzniku 18 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCKON
Stupavská 9
90065
Záhorská Ves
Finančné informácie
Tržby a výnosy 124 186 €
Zisk -24 369 €
Aktíva 58 447 €
Vlastný kapitál 41 033 €
Kontaktné informácie
Email zy@euroweb.sk
Webová stránka http://www.ockon.sk
Phone(s) +421347780407, +421347780472, +421347780473
Fax(es) 0347780407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 39,255
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,255
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,999
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,418
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 281
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,254
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,628
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 105,308
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 849
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -57,118
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,369
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,626
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,626
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,421
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 879
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 124,186
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 123,686
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 146,315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,148
C. Služby (účtová skupina 51) 36,611
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,553
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,066
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,880
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -22,129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,927
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,281
N. Kurzové straty (563) 129
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,152
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,280
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,409
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34119817 DIČ: 2020358065 IČ DPH: SK2020358065
 • Sídlo: OCKON, Stupavská 9, 90065, Záhorská Ves
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31 18.04.1995
  Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky 18.04.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Záthurecký 3 386 € (34%) Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31
  Ondrej Halahija 3 286 € (33%) Hollého 46 Malacky
  Aurélia Mazurová 996 € (10%) Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
  Alena Dvoranová 2 290 € (23%) Vysoká pri Morave 900 66
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky 901 01
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Záthurecký Marcheggská 1495/60 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.04.1995
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava Vznik funkcie: 18.04.1995
   25.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky Vznik funkcie: 18.04.1995
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava Vznik funkcie: 18.04.1995
   24.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   23.12.2005Nové sidlo:
   Stupavská 9 Záhorská Ves 900 65
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   17.04.1996Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - úprava kovového odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   16.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   OCKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 320 Záhorská Ves 900 65
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za ú- čelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie prác a výkonov v staveb- níctve
   zámočnícke práce
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výstavba a montáž stavebných oceľových konštrukcií
   prípravné práce pre stavbu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vedľajšia a pomocná činnosť v doprave -
   sprostredkovanie dopravy
   realitná agentúra
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Alena Dvoranová Športová 685 Vysoká pri Morave
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Aurélia Mazurová Hlavná 320 Záhorská Ves
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ondrej Halahija Hollého 46 Malacky
   Ing. Ivan Záthurecký 994/12 Stupava