Vytvoriť faktúru

EKONOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKONOVA
IČO 34120238
DIČ 2020364170
IČ DPH SK2020364170
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKONOVA
Šamorínska 11
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 137 €
Zisk -20 630 €
Aktíva 35 841 €
Vlastný kapitál 27 735 €
Kontaktné informácie
Email ekonova@chello.sk
Phone(s) 0254434613, 0905325021
Mobile phone(s) 0905325020, 0905325021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,583
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,708
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 662
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,213
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,583
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,105
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,431
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,630
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,478
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 554
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,752
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,477
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 61,137
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 61,137
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,006
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,465
C. Služby (účtová skupina 51) 24,316
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,045
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 846
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,339
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 995
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,869
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,356
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 801
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 799
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -801
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,670
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015