Vytvoriť faktúru

EKOSTAR/usa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOSTAR/usa
IČO 34120769
DIČ 2020364907
Dátum vzniku 10 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOSTAR/usa
Malinovská 8
90044
Tomášov
Finančné informácie
Aktíva 8 703 €
Vlastný kapitál -16 216 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245958308
Fax(es) 0245958308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,812
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,812
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,891
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,699
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,703
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,216
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,187
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,919
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,294
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,625
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,625
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4381570.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34120769 DIČ: 2020364907
 • Sídlo: EKOSTAR/usa, Malinovská 8, 90044, Tomášov
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov 10.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Lépes 2 224 € (33.3%) Malinovská 8 Tomášov
  Jozef Szalay 2 224 € (33.3%) Tomášov
  Siegmund Environmental Services, Inc. 2 224 € (33.3%) Rhode Island 029 05 U.S.A.
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   EKOSTAR/usa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malinovská 8 Tomášov 900 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   odborná poradenská činnosť
   montáž technologických zariadení na čistenie odpadových vôd
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Siegmund Environmental Services, Inc. 49 Pavilon Avenue Rhode Island 029 05 U.S.A.
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov
   Jozef Szalay Dolná 6 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lépes Malinovská 8 Tomášov