Vytvoriť faktúru

EKOB SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOB SLOVAKIA
Stav V likvidácii
IČO 34121749
DIČ 2020358131
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOB SLOVAKIA
Zohorská 51/127
90055
Lozorno
Finančné informácie
Aktíva 289 €
Vlastný kapitál -43 542 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 160
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 160
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,542
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,469
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,469
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 415
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -51,426
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,702
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 236
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,466
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 35
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,431
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015