Vytvoriť faktúru

DREVOTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREVOTRADE
IČO 34122664
DIČ 2020377557
IČ DPH SK2020377557
Dátum vzniku 12 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOTRADE
Sološnica 593
90637
Sološnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 544 545 €
Zisk 3 548 €
Aktíva 73 087 €
Vlastný kapitál 39 622 €
Kontaktné informácie
Email drevotrade@centrum.sk
Phone(s) 0346584307, 0905320755, 0905451850
Mobile phone(s) 0905320755, 0905451850
Fax(es) 0346584307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 -887
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 -887
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -887
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,312
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 53,316
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 108,425
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,170
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,712
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,712
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,088
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 30,822
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,548
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,255
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,255
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,818
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 321
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 605
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 544,545
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 544,545
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 537,169
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 485,951
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,800
C. Služby (účtová skupina 51) 20,008
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,096
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 888
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,250
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,176
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,376
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,786
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -8
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) -10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 940
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 940
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -948
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,428
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015