Vytvoriť faktúru

PROGEOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROGEOS
Stav V likvidácii
IČO 34123474
DIČ 2020650940
Dátum vzniku 23 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROGEOS
Gozovská 67/16
90055
Lozorno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 €
Zisk -890 €
Aktíva 6 235 €
Vlastný kapitál 6 145 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,735
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,319
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,735
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,255
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -825
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -890
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 90
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 500
C. Služby (účtová skupina 51) 500
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -410
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -500
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -410
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -890
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Files
4156714.tif
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016