Vytvoriť faktúru

KPH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KPH
IČO 34123580
DIČ 2020650951
IČ DPH SK2020650951
Dátum vzniku 23 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KPH
Sama Chalupku 11
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 101 €
Zisk -5 544 €
Aktíva 374 €
Vlastný kapitál -13 905 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0934390934390, 0934934390
Mobile phone(s) 0934934390
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,051
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,274
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,448
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,207
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,544
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,722
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,722
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,312
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,101
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 98
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,003
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,612
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,072
C. Služby (účtová skupina 51) 5,079
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,511
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,135
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 73
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -73
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,584
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015