Vytvoriť faktúru

ROSANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROSANA
IČO 34123849
DIČ 2020361255
IČ DPH SK2020361255
Dátum vzniku 03 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSANA
Lúčna 9
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 283 €
Zisk -6 708 €
Aktíva 4 986 €
Vlastný kapitál -12 388 €
Kontaktné informácie
Email rosana@rosana.sk
Phone(s) 0336413248, 0336413258, 0905702890
Mobile phone(s) 0905702890
Fax(es) 0336413248
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,978
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,372
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 51,372
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 51,372
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,701
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,304
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,304
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,397
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,331
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 905
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 905
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,978
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,610
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,360
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,360
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,359
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,359
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,075
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,468
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,468
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 513
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 513
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,450
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 690
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 334
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,283
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,283
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,480
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,803
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,549
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,659
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,868
D. Služby (účtová skupina 51) 28,586
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,077
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,086
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 396
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,170
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,483
O. Kurzové straty (563) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,414
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,748
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,708
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:34123849 DIČ: 2020361255 IČ DPH: SK2020361255
 • Sídlo: ROSANA, Lúčna 9, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 03 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 03.07.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Galla 13 610 € (100%) Lúčna 1863/9 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   30.01.2009Nové sidlo:
   Komenského 27 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   29.01.2009Zrušené sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   08.09.2005Nové sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   07.09.2005Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   26.09.2001Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a management
   sprostredkovanie zábavných podujatí, kultúrno-spoločenských a umeleckých programov
   usporiadanie zábavných a kultúrno-spoločenských podujatí
   poradenská a školiteľská činnosť v reklame a obchode
   špedičná činnosť
   organizovanie veľtrhov a výstav
   prenájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   25.09.2001Zrušené sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   10.10.2000Nové sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   20.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   19.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   30.06.1995Nové obchodné meno:
   ROSANA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a oprava nábytku
   navrhovanie a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava