Vytvoriť faktúru

KK - AGRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KK - AGRA
IČO 34124381
DIČ 2020358175
IČ DPH SK2020358175
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KK - AGRA
Vinohrádek 16/14
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 905 €
Zisk 6 584 €
Aktíva 177 056 €
Vlastný kapitál 137 408 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347724307, 0905655 195
Mobile phone(s) 0905655 195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 838,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,115
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,115
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,115
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 822,425
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220,116
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,787
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,787
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 210,329
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 602,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 598,092
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,217
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 838,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 808,207
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 664,079
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 664,079
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 137,544
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 137,544
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,584
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,333
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 845
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 845
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,060
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,060
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,421
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,263
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,967
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 108,905
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,905
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 115
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 107,170
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,871
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,698
D. Služby (účtová skupina 51) 1,328
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,217
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,551
4. Sociálne náklady (527, 528) 326
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,645
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,982
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,982
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,034
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,879
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 593
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 593
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,857
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,857
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34124381 DIČ: 2020358175 IČ DPH: SK2020358175
 • Sídlo: KK - AGRA, Vinohrádek 16/14, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Bohuň Roľnícka 350 Bratislava 831 07 01.11.2010
  Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 01.11.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kubovič 331 939 € (50%) Mariánska 57 Stupava 900 31
  Eva Kubovičová 331 939 € (50%) Marianska 57/557 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Marián Bohuň Roľnícka 350 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.11.2010
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.11.2010
   10.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Hlavatý Buková 72 Buková 919 10 Vznik funkcie: 01.03.2010
   20.04.2010Nové sidlo:
   Vinohrádek 16/14 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Hlavatý Buková 72 Buková 919 10 Vznik funkcie: 01.03.2010
   19.04.2010Zrušené sidlo:
   Kozia 48/2243 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 11.07.1995
   Eva Kubovičová Marianka 57/557 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 03.02.2005
   28.07.2005Nové predmety činnosti:
   poľnohospodársky liehovar
   rafinéria liehu
   denaturačný závod
   samostatný sklad liehu
   výrobňa liehovín
   16.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti
   pohostinská činnosť
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   výroba vína
   spracovanie ovocia a zeleniny
   baliaca činnosť
   15.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   výroba komínových vložiek a ostatného kovového tovaru
   11.02.2005Nové obchodné meno:
   KK - AGRA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kozia 48/2243 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Eva Kubovičová Marianska 57/557 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kubovičová Marianka 57/557 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 03.02.2005
   10.02.2005Zrušené obchodné meno:
   SPIROKOM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 88 Stupava 900 31
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 11.07.1995
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava Skončenie funkcie: 01.04.2003
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   18.02.1998Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   17.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   21.05.1996Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru
   zemné práce a terénne úpravy
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   SPIROKOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 88 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   mechanické úpravy kovov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   prvotné spracovanie dreva a piliarská výroba
   výroba komínových vložiek a ostatného kovového tovaru
   Noví spoločníci:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava Skončenie funkcie: 01.04.2003
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava