Vytvoriť faktúru

MAJER - Miloslavov - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAJER - Miloslavov
IČO 34124471
DIČ 2020364192
IČ DPH SK2020364192
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJER - Miloslavov
Miloslavov 242
90042
Miloslavov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 006 €
Zisk -1 240 €
Aktíva 41 979 €
Vlastný kapitál -36 386 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903242510, 0245926557
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,238
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,238
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,406
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,695
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,644
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,250
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 15,604
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 15,604
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,358
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -53,972
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,240
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,894
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,684
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,077
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 908
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 133
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,006
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,006
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 690
C. Služby (účtová skupina 51) 4,401
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 855
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -168
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 915
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 112
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -112
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -280
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,240
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016