Vytvoriť faktúru

BENIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BENIX
IČO 34124527
DIČ 2020358153
IČ DPH SK2020358153
Dátum vzniku 12 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BENIX
Michalská 19
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 428 091 €
Zisk 4 776 €
Aktíva 3 022 757 €
Vlastný kapitál 47 133 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430770, 0232338333
Fax(es) 0254430770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,107,754
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,440
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,440
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,519
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,921
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,036,896
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,981,117
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,981,117
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,265
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,265
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,265
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,514
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 446
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,068
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,418
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,418
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,107,754
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 996
2. Ostatné fondy (427, 42X) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,833
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,833
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,055,845
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,069
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 25,468
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,601
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,026,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,998,683
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,858
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,034
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,399
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,192
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 994
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 432,030
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 428,091
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 425,964
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416,852
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 200,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,271
D. Služby (účtová skupina 51) 106,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,789
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,108
4. Sociálne náklady (527, 528) 321
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,700
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,720
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,695
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,939
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 3,932
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,815
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,076
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,076
O. Kurzové straty (563) 1,835
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,904
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,363
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,587
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,587
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34124527 DIČ: 2020358153 IČ DPH: SK2020358153
 • Sídlo: BENIX, Michalská 19, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 14.10.2000
  Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 13.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  Aferdita Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Aferdita Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 13.09.2012
   08.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 14.10.2000
   07.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a klenotníctvo
   výkup zlata a zlatých šperkov
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   26.02.2003Noví spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   19.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   18.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   30.11.2001Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   Aferdita Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   03.12.1998Nové sidlo:
   Michalská 19 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   02.12.1998Zrušené sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   26.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   25.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   BENIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   predaj zlatých šperkov a výrobkov zo zlata
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava