Vytvoriť faktúru

Satina - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Satina
IČO 34124616
DIČ 2020361277
IČ DPH SK2020361277
Dátum vzniku 12 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Satina
Bratislavská 79
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 977 943 €
Zisk 32 009 €
Aktíva 520 778 €
Vlastný kapitál 331 520 €
Kontaktné informácie
Email obchod@satina.sk
Webová stránka http://www.satina.sk
Phone(s) +421336400570
Mobile phone(s) +421903437139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 576,493
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 113,790
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,790
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,224
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 462,049
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108,245
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,245
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66,995
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,995
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,995
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 286,809
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,210
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 283,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 654
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 654
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 576,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,090
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 766
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 766
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 317,676
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 333,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,558
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 909
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 909
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 197,373
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 148,615
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,666
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,966
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,615
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,121
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 975,571
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 977,943
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 718,615
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 256,956
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,372
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 935,484
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 630,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,626
D. Služby (účtová skupina 51) 124,959
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,815
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,317
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,064
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,434
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,174
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,174
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,459
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,599
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 936
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 936
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,303
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,299
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,083
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,083
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34124616 DIČ: 2020361277 IČ DPH: SK2020361277
 • Sídlo: Satina, Bratislavská 79, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok 10.06.1997
  Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 08.04.2005
  Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 08.04.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tatiana Šimonová 2 224 € (33.5%) Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01
  Adriana Satinová 2 224 € (33.5%) Holubyho 15 Pezinok 902 01
  Věra Satinová 2 191 € (33%) Mýtna 48 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Věra Satinová Mýtna 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   14.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Satina s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   oprava, servis a predaj motorových vozidiel
   zámočnícka výroba
   klampiarska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok