Vytvoriť faktúru

Stamina - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stamina
IČO 34125621
DIČ 2020651028
Dátum vzniku 03 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stamina
Teslova 36
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 785 €
Zisk -56 247 €
Aktíva 367 475 €
Vlastný kapitál 81 564 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.rehabilitacieteslova.sk
Phone(s) +421244372489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 276,651
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 276,651
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,151
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,460
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,528
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,132
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 318,802
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,316
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 385,049
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 385,049
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -303,486
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,247
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,486
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 268,419
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,441
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -188
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,560
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,097
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,785
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 93,140
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,645
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 150,458
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,634
C. Služby (účtová skupina 51) 3,259
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 81,029
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,511
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,574
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -55,673
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 72,892
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 94
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -55,767
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -56,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015