Vytvoriť faktúru

ZOO AGRO 5 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZOO AGRO 5
IČO 34125752
DIČ 2020684215
IČ DPH SK2020684215
Dátum vzniku 09 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOO AGRO 5
Nám. 1.
90301
Mája
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 031 €
Zisk -19 464 €
Aktíva 264 598 €
Vlastný kapitál -63 832 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903318902
Mobile phone(s) 0903318902
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 245,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 239,621
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 239,621
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 239,621
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,424
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,749
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,749
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,675
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 644
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,031
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 141
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 141
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,296
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 553
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 553
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -71,024
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,367
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -97,391
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 328,235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 328,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 317,669
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317,669
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 247
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,031
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,031
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,290
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,985
D. Služby (účtová skupina 51) 494
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,483
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,483
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,256
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -189
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,504
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34125752 DIČ: 2020684215 IČ DPH: SK2020684215
 • Sídlo: ZOO AGRO 5, Nám. 1., 90301, Mája
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 22.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Ďurana 1 328 € (20%) Senec
  Zdenek Černay 1 328 € (20%) Senec 903 01
  Fridrich Pisara 1 328 € (20%) Trenčín
  Andrea Babinská 1 328 € (20%) Bratislava
  Ružena Nemšovská 1 328 € (20%) Koncová 29 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 Vznik funkcie: 22.10.2010
   05.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Slnečná 4 Senec 903 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Andrea Babinská Gallayova 3 Bratislava
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   20.09.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. Mája 28 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   09.08.1995Nové obchodné meno:
   ZOO AGRO 5, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo