Vytvoriť faktúru

HDB GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HDB GROUP
IČO 34126872
DIČ 2020379911
IČ DPH SK2020379911
Dátum vzniku 04 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HDB GROUP
Rebarborová 1/a
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 123 088 €
Zisk 14 091 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243191094
Fax(es) 0243191096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,724,675
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,335,485
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 425
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 425
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,912,987
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 497,251
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,139,526
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 239,610
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 24,000
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 12,600
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 422,073
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 422,073
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 308,244
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 165,889
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,889
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 104,128
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,127
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 15,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 15,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,930
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,772
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,772
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,724,675
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 774,088
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 408,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 408,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 39,833
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 39,833
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 312,164
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 312,164
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,091
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,950,587
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,950,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 544,465
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,465
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 83,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,803,403
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 411
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,519,308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 904,722
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,123,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 904,723
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217,032
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,058,125
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,159
D. Služby (účtová skupina 51) 363,540
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,305
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 440,103
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 440,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,018
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 496,024
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,902
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35,398
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 35,398
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,065
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,974
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34126872 DIČ: 2020379911 IČ DPH: SK2020379911
 • Sídlo: HDB GROUP, Rebarborová 1/a, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Karniš predseda Rajtáková 18 Bratislava 841 03 31.05.2010
  Ján Kadlečík člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 31.05.2010
  Attila Horváth podpredseda Miletičova 55 Bratislava 821 09 31.05.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2010Nové obchodné meno:
   HDB GROUP, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Ján Kadlečík - člen predstavenstva Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Attila Horváth - podpredseda predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.05.2010
   16.06.2010Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   20.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   19.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   24.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   01.07.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   30.06.2005Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   25.06.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   Nové sidlo:
   Rebarborová 1/a Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   údržba a oprava motocyklov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj jednostopových motorových vozidiel
   administratívne práce
   upratovanie a mechanické čistenie budov a komunikácií
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch a garáží s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí a organizovanie spoločenských podujatí
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   obstarávanie služieb spojených s opravou a údržbou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005