Vytvoriť faktúru

SUKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUKO
IČO 34126929
DIČ 2020364258
IČ DPH SK2020364258
Dátum vzniku 31 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUKO
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 761 €
Zisk -56 923 €
Kontaktné informácie
Email etichy@investorstrategy.sk
Phone(s) +421264534818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 405,439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 397,141
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,336
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 8,298
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,685
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,617
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69,041
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 489,124
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 463,794
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 613,506
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -100,092
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,923
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,330
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,159
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,171
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,197
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 170
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,174
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,761
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,126
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,445
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 92,691
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,063
C. Služby (účtová skupina 51) 29,434
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,761
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,258
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,445
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,445
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 5,486
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,799
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -55,930
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,371
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 40
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 40
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -31
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -55,961
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -56,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34126929 DIČ: 2020364258 IČ DPH: SK2020364258
 • Sídlo: SUKO, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Elemír Tichý 436 Doľany 15.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Elemír Tichý 6 639 € (100%) 436 Doľany
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2012Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   17.02.2012Zrušené sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   23.12.2005Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   23.01.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   vedenie účtovníctva
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2004Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   15.04.1997Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   14.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   19.11.1996Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   18.11.1996Zrušené sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   31.08.1995Nové obchodné meno:
   SUKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava