Vytvoriť faktúru

REAL MAKLER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL MAKLER
IČO 34127305
DIČ 2020361310
IČ DPH SK2020361310
Dátum vzniku 14 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL MAKLER
Vinice 293
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 487 735 €
Zisk -119 411 €
Aktíva 1 067 381 €
Vlastný kapitál 478 322 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336472268, 0903702703, 0911653422
Mobile phone(s) 0911653422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,053,523
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 595,754
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 595,754
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 119,447
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 335,116
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,457
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 85,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,163
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 304,232
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 303,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,990
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 242
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,931
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,582
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,606
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,053,523
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,151,829
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,151,829
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -674,173
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 431,929
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,106,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,411
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,541
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 500
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 500
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 655,741
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 110,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,752
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 542,155
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 649
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 722
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,463
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 38,073
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 38,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 70,465
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 487,735
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 399,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,465
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,937
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,701
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 376,054
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,715
D. Služby (účtová skupina 51) 111,246
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,231
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,119
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,010
4. Sociálne náklady (527, 528) 102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,916
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,372
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -117,966
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -57,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 356
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 356
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -485
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,451
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119,411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34127305 DIČ: 2020361310 IČ DPH: SK2020361310
 • Sídlo: REAL MAKLER, Vinice 293, 90021, Svätý Jur
 • Dátum vzniku: 14 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
  Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  Patrik Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2010Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   10.03.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   umývanie fliaš
   čistiace a umývacie služby
   02.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí
   01.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   REAL MAKLER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   09.05.2000Zrušené obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   02.03.2000Noví spoločníci:
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vinice 293 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok