Vytvoriť faktúru

Belot - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Belot
IČO 34127933
DIČ 2020364247
IČ DPH SK2020364247
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Belot
Boldocká 14
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 409 €
Zisk 22 658 €
Kontaktné informácie
Email belot@belot.sk
Webová stránka http://www.belot.sk
Phone(s) +421245928260
Mobile phone(s) +421903259675, +421903456938, +421903262434
Fax(es) 0245928260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 39,820
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,820
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,938
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 235,185
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114,536
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 275,005
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -138,387
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -168,348
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,658
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 413,392
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 413,392
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -575
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,143
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 409,824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,409
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,969
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,440
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,597
C. Služby (účtová skupina 51) 1,668
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 196
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,620
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,567
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,761
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,704
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 51
X. Výnosové úroky (662) 51
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 193
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 193
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -142
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,619
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,658
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015