Vytvoriť faktúru

ETC Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETC Invest
IČO 34127992
DIČ 2020358208
IČ DPH SK2020358208
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETC Invest
Lichardová 16
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 285 €
Zisk 281 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,181
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,867
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,867
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,867
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,261
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,864
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 6,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,864
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,011
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 903
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 53
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 53
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,181
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 38,174
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 38,174
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,817
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,817
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,422
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,422
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 281
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,331
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 49
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,282
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,044
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,044
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 108,216
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,285
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 94,767
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,449
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 69
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,959
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,494
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,295
D. Služby (účtová skupina 51) 45,959
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 719
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 253
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 109
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 125
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,326
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,468
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34127992 DIČ: 2020358208 IČ DPH: SK2020358208
 • Sídlo: ETC Invest, Lichardová 16, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Hromada Jedľová 6 Bratislava 821 07 20.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Hromada 38 174 € (100%) Jedľová 6 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2014Nové sidlo:
   Lichardová 16 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hromada Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hromada Jedľová 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2014
   19.12.2014Zrušené sidlo:
   Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Sládkovičova Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sládkovič Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 27.09.1995
   Mária Sládkovičová Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 24.08.2001
   06.05.2010Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov
   prípravné práce k realizácii stavby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2010Noví spoločníci:
   Mária Sládkovičova Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sládkovič Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 27.09.1995
   Mária Sládkovičová Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 24.08.2001
   11.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.09.1995
   Mária Sládkovičová Novackého 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.08.2001
   28.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.09.1995
   Mária Sládkovičová Novackého 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.08.2001
   27.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   10.06.2002Nové predmety činnosti:
   Leasing spojený s financovaním
   poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting vymáhania pohľadávok administratívnou formou
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   montáž centrálnych vysávacích systémov bez zásahu do elektroinštalácie
   Noví spoločníci:
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   09.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   24.08.2001Noví spoločníci:
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Sládkovičova Novackého 8 Bratislava
   23.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   ETC Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 18 Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   komisionálny nákup a predaj tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Mlynár Vyšehradská 15 Bratislava
   Peter Sládkovič Novackého 8 Bratislava