Vytvoriť faktúru

MS invest sk - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MS invest sk
IČO 34130209
DIČ 2020361343
Dátum vzniku 13 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS invest sk
Hviezdoslavova 1291/46
91943
Cífer
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 21 443 €
Vlastný kapitál 16 165 €
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,560
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,560
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,403
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 266
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,987
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,150
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,963
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,205
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,916
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,231
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,758
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,758
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,012
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 746
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Files
4246697.tif
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016