Vytvoriť faktúru

DANADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANADA
IČO 34130349
DIČ 2020361387
IČ DPH SK2020361387
Dátum vzniku 15 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANADA
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 175 €
Zisk 11 637 €
Aktíva 301 932 €
Vlastný kapitál 251 583 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253413882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 269,767
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 225,929
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 225,929
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,042
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 189,605
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,282
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,646
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 40,539
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,539
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 284
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,823
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 684
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 192
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,767
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 263,222
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,131
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,131
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 243,815
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 243,815
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,637
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,545
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,429
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,429
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 95
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,434
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,175
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,261
D. Služby (účtová skupina 51) 8,864
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,931
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,612
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,050
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,820
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,820
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,158
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 75
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,285
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,285
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015