Vytvoriť faktúru

ZELOVOC KISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZELOVOC KISS
IČO 34131248
DIČ 2020364302
IČ DPH SK2020364302
Dátum vzniku 04 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZELOVOC KISS
Vinohradnícka 16
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 247 691 €
Zisk -5 729 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245924177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 240,401
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 105,460
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 105,460
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,127
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 80,987
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,346
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 133,833
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,157
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,157
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,599
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,850
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,749
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,077
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,330
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,108
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 240,401
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,347
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,525
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,525
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 66,836
2. Ostatné fondy (427, 42X) 66,836
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,924
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,924
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,729
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,054
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,401
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,401
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 192,653
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,025
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,025
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 162,539
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,791
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 941
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 776
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 245,173
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 247,691
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 236,446
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,727
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,252
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 153,143
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,731
D. Služby (účtová skupina 51) 17,203
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,325
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,134
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,045
4. Sociálne náklady (527, 528) 146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,523
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,201
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,201
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,561
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,096
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,443
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 866
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 866
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,443
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,004
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 725
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 725
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34131248 DIČ: 2020364302 IČ DPH: SK2020364302
 • Sídlo: ZELOVOC KISS, Vinohradnícka 16, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Kiss Pezinská 26 Senec 04.12.1995
  Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec 19.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Zoltán Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Eugen Kiss 1 660 € (25%) Senec
  Vojtech Kiss 1 660 € (25%) Senec
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   04.12.1995Nové obchodné meno:
   ZELOVOC KISS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 16 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov rôzneho druhu, za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec